Geum Trädgård är trädgårdsföretaget med fokus på att ta fram det vackra i trädgården. Vi erbjuder hög kvalitet och väl utförda arbeten. Vi sätter högt värde i miljö och hälsa. Vi utför allt från uppröjnigar i igenvuxna trädgårdar, beskärning, trädgårdsformgivning/design till plantering och anläggning. Geum Trädgårds grundare Erika Engman är utbildad trädgårdsmästare och trädgårdsformgivare. Läs mer nedan om hur vi kan hjälpa dig med din trädgård.

  070-790 88 52   erika@geumtradgard.se

Beskärning

Fruktträd beskärs för att främja fruktsättning och undvika vattenskott. Utifrån trädets behov utför vi uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning, uppstamning, kronglesning. Vi beskär alla typer av träd, buskar och rosor. Numer är även fruktträdsbeskärnig RUT-berättigat.

Formgivning Design

Vill du förändra endast en liten del av din trädgård eller kanske göra ett störe grepp och förnya hela trädgården?Vi träffas i din trädgård och går igenom vad du/familjen har för önskemål och behov.  Detta möte kan utmynna i en enklare idéskiss. Det kan också resultera i en mer avancerad trädgårdsritning med växtförslag, planterings- och skötselanvisningar och planskiss, som kan användas vid anläggning.

Garden styling

Vi gör ett grönt lyft i din trädgård, tar fram det fina och unika genom att beskära, röja upp i det som blivit förvuxet, anlägger rabatter, odlingsytor, häckar samt större trädgårdsprojekt och belyser trädgården. Vi utför även vår- och höststädningar. Ska du ha fest eller kanske sälja huset och behöver snygga till och ”piffa”, så hjälper vi dig.

Konsultation/rådgivning

Tillsammans går vi under 1-2 timmar igenom din trädgård och dina tankar, önskemål och behov. Du får tips och råd på vad du kan lägga till eller förändra för att trädgården skall uppfylla dina förväntningar. Hembesöket kan även resultera i konkreta åtgärder i trädgården, designförslag eller abonnemang på skötsel.

Abonnemang

  • Säsongsblommor i kruka 3-4 ggr/år
  • Vår- och höststädning, gödsling
  • Skötsel
  • Fredagsbukett
  • Vi ordnar även kurser inom beskärning, köksträdgården, blomsterarrangemang, växtskydd mm

Plantering och Anläggning

Vi utför såväl mindre som större anälggningsarbeten. Vill du ha hjälp att renovera en mindre rabatt eller kanske större delen av din trädgård så hjälper vi dig. Vid större anläggningsarbeten med entreprenörer hjälper vi till med projektledning.

Följ vårt arbete på facebook: Geum Trädgård https://www.facebook.com/geumtradgard/